Słowo od… Jacky Fleming

przez Ola @ Lipiec 23, 2017

„(…) Renoir uważał, że pisarka, czy malarka jest jak pięcionogi cielak – w naturze nie występuje. Natomiast do pozowania nago kobiety jego zdaniem nadawały się już świetnie. Z kolei Schopenhauer, słynny filozof, głosił, że kobieta to stadium pośrednie między dzieckiem a mężczyzną, który jest dopiero „prawdziwą istotą ludzką”. A znany brytyjski krytyk sztuki John Ruski miał mnóstwo do powiedzenia na temat tego,  jaki stopień edukacji kobieta może otrzymać, żeby była w stanie wystarczająco inteligentnie chwalić swojego męża, gdy wróci on do domu po ciężkim dniu w wielkim świecie. To są wszystko wielkie nazwiska, wybitne postaci cieszące się niezachwianym autorytetem mimo wygadywania takich bredni!”

Dodaj komentarz

Nie będzie publikowany

Jeżeli posiadasz